GYMNÁZIUM, PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137

Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě

 

 

 

Základní informace o projektu

Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě“ 

Projekt „Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 8 137 396,35 Kč, z toho způsobilé náklady 7 408 976,35 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 297 629,89.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 zahájena dne 24. 6. 2016, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky na Gymnáziu Prachatice. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení do dvou jazykových učeben
a dvou počítačových učeben. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné
v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

 • modernizace a digitalizace výuky cizích jazyků a informatiky vč. zapojení nových výukových metod,
 • zvýšení využívání moderních informačních technologií při výuce,
 • zvýšení zájmu o studium cizích jazyků, informatiky a příbuzných oborů na Gymnáziu Prachatice,
 • zkvalitnění přípravy studentů v oblasti cizích jazyků a informatiky pro případné další studium na vyšší odborné či vysoké škole,
 • zlepšení uplatnitelnosti studentů na trhu práce,
 • přiblížení výuky požadavkům vysokoškolských institucí prostřednictvím spolupráce s akademickým pracovištěm,
 • motivace žáků partnerských ZŠ k rozvoji klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi, a to prostřednictvím dlouhodobé spolupráce,
 • zajištění vnitřní konektivity školy,
 • zkvalitnění venkovního prostranství úpravou zeleně ve vstupní části areálu gymnázia a v prostoru u vstupu do šaten.

 

Projekt „Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě“

je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

14.09.2017    -

 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt: 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá: 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Karel Kadlec    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.
 • Pokud Vám něco nefunguje, vyplňte prosím tento formulář.

© 2018 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu