GYMNÁZIUM, PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137

Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Krajské kolo olympiády v německém jazyce

V pátek 23. 3. 2018 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce pro kategorie III. A (na základě postupu z kola okresního) a III. B (pro studenty s pobytem v německy mluvících zemích déle než půl roku). 

V kategorii III. A naši školu reprezentovala Helena Eichlerová z třídy 6. A. Nejprve na soutěžící čekal poslechový test. Poté byli rozděleni losem do dvojic, ve kterých museli před porotou debatovat na určité téma, které nebylo předem známo. Na závěr si vylosovali vlastní téma, o kterém mluvili jednotlivě. 

V kategorii III. B jsem školu reprezentoval já. V této kategorii soutěžili studenti, kteří se v minulosti zúčastnili některého z jazykových pobytů v německy mluvících zemích. Nejčastěji se jedná o bývalé účastníky projektu EUREGIO Gastschuljahr. Byli tam však i tací, kteří v Německu bydleli ve svém dětství, anebo se zúčastnili jiného ze zahraničních pobytů, například ve Švýcarsku. 

Soutěž se skládala z poslechové a ústní části. V letošním roce nás čekala novinka v části ústní. Nevolili jsme si z předem neznámých témat, jako tomu bylo zvykem v předchozích ročnících. Byli jsme rozděleni do dvojic, které měly připravit prezentaci formou koláže o velikosti A2. Společným tématem bylo Südböhmen – neboli jižní Čechy. Prezentace měla obsahovat všechny důležité geopolitické informace o našem regionu včetně kultury, turismu, školství a literatury. Následně jsme pak výsledek své práce přednášeli před porotou, která se skládala z rodilých mluvčích.

Hlavní výhra byla týdenní účast na Evropském literárním setkání mládeže v Kremži (Krems an der Donau u Vídně). Shodou okolností jsem tuto cenu nakonec obdržel já.

 

17.04.2018    Adam Kůs, 7.A

 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt: 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá: 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Karel Kadlec    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.
 • Pokud Vám něco nefunguje, vyplňte prosím tento formulář.

© 2018 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu