GYMNÁZIUM, PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137

Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
(dle Vyhlášky 211/2020 Sb. ze dne 27. dubna 2020)

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vychází

 1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (1. 2. – 11. 3.),
 2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, a
 3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020. 

Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená školskou radou o počtu a druhu klasifikačních podkladů za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se nepoužijí.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na informační technologie.

Závěrečné hodnocení „nehodnocen“ za 2. pololetí lze připustit pouze tehdy, není-li absolutně žádný podklad pro hodnocení za 2. pololetí a v 1. pololetí byl student také hodnocen slovem „nehodnocen“. V takovém případě bude stanoven náhradní termín hodnocení – nejpozději do 30. září 2020.

Uzavření hodnocení za první pololetí v náhradním termínu 

Pokud není možné žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce června. Teprve pokud by nebylo možné žáka hodnotit ani v tomto náhradním termínu, za první pololetí by žák nebyl hodnocen.

Žádost o přezkoumání výsledků hodnocení

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem.

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě vyhláškou 211/2020 dotčeno.

Zvláštní pravidla pro žáky konající maturitní zkoušku

Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm "5 - nedostatečný" nebo slovem "nehodnocen(a)"; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo "prospěl(a)".

Pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí, vykoná potřebné zkoušky a klasifikace bude uzavřena do 22. 5. 2020.

Zameškané hodiny

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

 

30.04.2020    Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy

 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt: 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá: 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Jaroslav Uhlíř    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2020 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém