Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Od pondělí 12. 10. 2020 vyšší gymnázium – distanční výuka, nižší gymnázium – prezenční výuka

Milí studenti, vážení rodiče,
v souladu s mimořádnými opatřeními MZdr a MŠMT a usnesením Vlády ČR přechází od 12. října 2020 třídy vyššího gymnázia na distanční výuku. Třídy nižšího gymnázia pokračují v prezenční výuce za stávajících omezení (zákaz zpěvu a sportovních aktivit). Organizace distanční výuky bude probíhat podle Pokynu ředitelky školy, který naleznete zde. Pokyn zohledňuje novou legislativu, zkušenosti z jarní distanční výuky, dále připomínky studentů, rodičů i zpětnou vazbu od vyučujících a vedení školy. Tato opatření budou trvat do 25. října 2020. 

MŠMT dále stanovilo odlišnosti v organizaci školního roku, které se týkají vyhlášení dnů 26. - 27. října 2020 jako dnů volna. 28. října 2020 je státní svátek, na nějž navazují plánované podzimní prázdniny ve dnech 29. a 30. října 2020.

Dále nás MŠMT požádalo o zprostředkování informací o aplikaci eRouška, která je součástí systému Chytré karantény a pomáhá eliminovat přenos nákazy tím, že upozorní své uživatele v případě, že se setkali s jiným uživatelem, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Informace o aplikaci eRouška a přístupu k ní naleznete zde a zde

Milí studenti, zároveň na Vás chci apelovat, abyste dodržovali pravidlo 3R: roušky – rozestupy – ruce. 

Věřím, že společnými silami tuto nelehkou situaci zvládneme stejně, jako se nám ji podařilo zvládnout na jaře. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a hodně sil

09.10.2020    Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt: 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá: 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2020 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém