OSLAVY VÝROČÍ
Oslavy 16.10.2021 při příležitosti 100. výročí založení českého státního reformního reálného gymnasia v Prachaticích Bližší informace...
Adaptační týden – návrat studentů do školy

Milí studenti, vážení rodiče,
všichni věříme, že se naši studenti brzy vrátí k prezenční výuce. Návrat nemusí být jednoduchý, proto jsme se rozhodli v prvních dnech po návratu studentů stanovit adaptační období. Níže naleznete pravidla, kterými se všichni budeme minimálně první týden po návratu třídy do školy řídit. Jde o zásady, na kterých se shodl pedagogický sbor a které, věříme, usnadní našim studentům návrat k běžnému dennímu i školnímu režimu. 

Chci Vás ubezpečit, že je naším cílem, aby byl návrat našich studentů co nejsnazší, a že jsme připraveni postupovat citlivě a s porozuměním. V případě obtíží nás neváhejte kontaktovat.

S přáním všeho dobrého,
Jana Dejmková
 

Adaptační týden
Doporučené postupy GYMPT pro adaptační období po návratu žáků do školy:

 • zařazení třídnických hodin, možno využít i celodenní venkovní aktivity,
 • podchycení krizových situací a ohrožených žáků, v rámci možností individuální podpora žáků,
 • zařazení tandemové výuky, skupinové práce, vzájemného učení,
 • nezadávat domácí úkoly, neklasifikovat, příp. pouze motivačně (hodnotit úspěšná řešení),
 • nutnost intenzivní spolupráce vyučujících v rámci třídy,
 • opakování obsahů učiva, zmapování úrovně znalostí a dovedností žáků,
 • reflexe distanční výuky formou rozhovorů se žáky,
 • postupný návrat k plánovaným obsahům učiva.
29.04.2021    Mgr. Jana Dejmková

 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt: 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá: 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Jaroslav Uhlíř    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém