Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Přátelství podepsané na půdě

Součástí 14. ročníku konference o multikulturní výchově bylo malé překvapení. Dne 14. října došlo v prostorách komunitního centra Na půdě při KreBul, o.p.s. k podpisu Memoranda o přátelství a spolupráci.

„Jsem velmi rád, že vám nyní můžeme představit jeden z pozitivních příkladů naší spolupráce v oblasti multikulturní výchovy, a to na obou stranách hranice – české a slovenské. Proto si dovolím k sobě pozvat dvě paní ředitelky - Janu Dejmkovou za Gymnázium Prachatice a Eleónoru Porubcovou za Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského,“ napínal přítomné v sále ředitel KreBulu Zdeněk Krejsa.

Právě obě paní ředitelky měly před sebou příjemný úkol. Podepsat Memorandum o přátelství a spolupráci mezi oběma školami. A jak celý nápad vznikl? 

„Když jsem byla v Prachaticích poprvé a vyšla z domu Křižovatka u parku Zlatá stezka 145, padla mi do oka nádherná budova, ve které jsem hned viděla školu. A znovu mi hlavou proběhla myšlenka, že když se před lety obnovoval pedagogický sbor naší školy, většina kantorů byla z Čech. A protože máme partnerské školy snad po celém světě, bylo mým přáním se vrátit ke kořenům a společné historii, a tak jsem díky Zdeňku Krejsovi oslovila paní ředitelku Dejmkovou. Vlastně hned po první schůzce bylo zřejmé, že jsme si padly do oka a že můžeme začít mluvit o budoucí spolupráci“, shrnula Eleónora Porubcová z Gymnázia v Prievidzi. 

Podepsané Memorandum je samotný začátek budoucí spolupráce. „V současné době se kolegové ze Slovenska zúčastnili oslav našeho gymnázia a měli možnost i neformálně se setkat s naším pedagogickým sborem a bavit se o možnostech, jak spolupracovat na úrovni studentů i pedagogů. Již nyní plánujeme první návštěvu Prievidze a přípravu jasných aktivit, které by měly směřovat oborově – tedy každý rok propojení v některé z předmětových komisí“, nastínila Jana Dejmková za prachatické gymnázium. 

V Memorandu o přátelství a spolupráci, které je krásně zpracované i na pohled se mimo jiné dočtete:
My, zástupci dvou spřátelených, více jak stoletých gymnázií, pocházejících z Českého státního reformního reálného gymnázia v Prachaticích a Československého státního reálného gymnázia Franka Sasinky v Prievidzi, příslušníci dvou bratrských národů, českého a slovenského, vítězně přeživší národnostní útlak, vědomi si společných kořenů, společné historie, formujících osudy mnohých generací našich absolventů jsme se dohodli, že uzavřeme memorandum o přátelství a spolupráci pro generaci současnou i ty budoucí.
Toto memorandum je základní listinou budoucí spolupráce a my jej naplníme myšlenkami, slovy a skutky, směřujícími ke vzájemné výměně zkušeností, poznatků, zážitků a především přátelských lidských setkání. 

Mezi prvními gratulanty po podepsání memoranda byl ředitel KreBulu Zdeněk Krejsa a také senátor Tomáš Jirsa. Oba poděkovali za návrat k tomu, co máme obě země společného a popřáli nové spolupráci mnoho aktivit a příjemných setkání mezi učiteli i studenty. 

Přejeme nově vzniklému partnerství mnoho příjemných setkání, nesoucích se v duchu podepsaného dokumentu. Věříme, že již brzy budeme moci sklízet první společné plody této spolupráce na obou stranách hranice. 

Za KreBul, o.p.s.
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel

22.10.2021    Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školy

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt: 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá: 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém