Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Organizace přijímacích zkoušek 2021 a epidemiologická opatření

Milí uchazeči, vážení rodiče,
níže naleznete podrobnější informace k přijímacímu řízení na naší škole. Informace se týkají zveřejnění výsledků, odevzdání zápisového lístku, legislativních náležitostí a také hygienických opatření při přijímacích testech.

Čas na oba testy přijímací zkoušky byl letos prodloužen (MA 85minut, ČJ 70 minut). Mezi oběma testy je přestávka 60 minut, v nichž budeme učebny větrat a dezinfikovat povrchy. Vzhledem k doporučení MŠMT trávit tuto přestávku venku a k tomu, že škola zatím nemá vhodné venkovní prostory (plánujeme je upravit v příštím roce), chceme Vás, rodiče, požádat, abyste si své děti vyzvedli v 10:10 hod. před budovou školy, kam uchazeče přivedou vyučující. Před dalším testem si uchazeče opět ve vestibulu školy převezmou vyučující.
Veškeré údaje o časovém harmonogramu přijímacích zkoušek, času příchodu do školy a zkušební místnosti naleznete v pozvánce, kterou zasíláme poštou. Součástí dopisu budou také stručné informace o testování a odevzdání zápisového lístku. Podrobné informace a odkazy na legislativu naleznete níže.

Pokud byste potřebovali další informace, neváhejte se na nás obrátit.

Věřím, že jste přípravu na přijímací testy v této nelehké době zvládli, a přeji Vám, aby pro Vás proběhlo přijímací řízení úspěšně.

Prachatice 16. 4. 2021
Mgr. Jana Dejmková, ředitelka školyZveřejnění výsledků pod evidenčním číslem přihlášky

Evidenční číslo přihlášky naleznete v pozvánce k přijímací zkoušce. Výsledky budou zveřejněny takto:

Gymnázium 4leté: 19. 5. na webu a na nástěnce před skleněnými dveřmi za hlavním vchodem do budovy školy, předpokládaný čas: 16.00 hod.

Gymnázium 8leté: 19. 5. na webu a na nástěnce před skleněnými dveřmi za hlavním vchodem do budovy školy, předpokládaný čas: 16.00 hod.

Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které je ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zveřejněno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na denní „běžné“ studium. Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem.

Letos je nejzazším datem pro odevzdání zápisového lístku 2. červen 2021.


OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

(Výtah ze stejnojmenného materiálu MŠMT)

         Podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkouškách je:

Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole

Možnosti nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích zkoušek

Potvrzení o provedeném testu ve škole může být nahrazeno:

 1. a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 2. b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,
 3. c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Pozitivní výsledek testu pro účely přijímacích zkoušek:

Povinnost základní školy informovat žáky o povinnosti testování

Příchod ke škole a pohyb před školou

V budově školy

Je nutné:

Písemné zkoušky

Co dělat v případech, kdy zkoušený žák má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci novým koronavirem

Žák má před zkouškou příznaky infekce dýchacích cest:

Příznaky infekce dýchacích cest se objeví v průběhu zkoušky:

  Dokumenty
Opatření obecné povahy
Mimořádné opatření
Ochrana zdraví

 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Jaroslav Uhlíř    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém