Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Výchovný poradce

Mgr. Tomáš Soumar
E-mail: soumart@gympt.cz
Tel. číslo: +420 727 822 614
Konzultační hodiny: pondělí od 10.45 – 12.30 hod.
Kabinet: A207

Poradenská činnost výchovného poradce

  Dokumenty
Jak se učit na SŠ
Kyberkriminalita dětí
Strategie předcházení a řešení školní neúspěšnosti

Školní metodik prevence

Mgr. David Zenkl
E-mail: zenkld@gympt.cz
Tel. číslo: +420 727 822 613 (sborovna)
Konzultační hodiny: individuálně po domluvě
Kabinet fyziky: A312

Činnost školního metodika prevence: standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní metodik prevence koordinuje tvorbu minimálního preventivního programu školy. V rámci programu se realizují aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, kyberšikany, rasismu a dalších projevů rizikového chování. Metodik kontroluje úspěšnost aktivit, dále průběžně aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování (orgány sociálně-právní ochrany dětí, Policie ČR, pedagogicko psychologické poradny aj.). Poskytuje pomoc žákům i rodičům žáků, kteří zaznamenali riziko či projev rizikového chování, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště.


Projekt NNTB - Nenech to být

Vážení rodiče, vážení žáci,
naše škola je zapojena do projektu NNTB, který bojuje proti šikaně a dalším sociálním problémům ve školách. Autoři chtějí projektem pomoci odhalovat šikanu zvláště přes tzv. mlčící většinu třídy, tedy žáky, kteří o šikaně vědí, ale bojí se ji nahlásit přímo učiteli. Systém umožnuje žákům i rodičům anonymně nahlásit šikanu a efektivně odhalit a řešit problémy již v zárodku.

Projekt je přístupný na adrese https://nntb.cz. Lze si stáhnout i mobilní aplikaci. Přímý odkaz na stránky systému je rovněž umístěn na webu naší školy: www.nntb.cz/s/951ab98. Po jeho rozkliknutí se dostanete do formuláře, kde můžete anonymně upozornit na negativní projevy chování. Poté zprávu obdrží e-mailem pověřená osoba školy.

NNTB NNTB


 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém