Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Didaktické testy – informace pro maturanty

Didaktické testy MZ proběhnou 1. a 2. června, Matematika+ se na spádových školách bude konat 3. června. Konkrétní časy konaní zkoušek jsou stanoveny v jednotném časovém schématu, které vydalo MŠMT:

DATUM ČAS KONÁNÍ ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 
 1. 6. 2020    8:00  Matematika
 13:00  Anglický jazyk
 2. 6. 2020     8:00  Český jazyk a literatura
 13:00  Německý jazyk
 3. 6. 2020  9:00  Matematika+ (spádová škola)

https://maturita.cermat.cz/aktuality/aktualita/384-msmt-zverejnilo-jednotne-zkusebni-schema-a-kriteria-hodnoceni

K didaktickým testům přijďte s dostatečnou časovou rezervou, bude nutné provést řadu mimořádných administrativních a hygienických úkonů, které v běžných podmínkách nejsou potřeba. Po DT z českého jazyka vám budou předána vysvědčení za 4. ročník.

K organizaci DT z hlediska hygienických podmínek vydala ředitelka školy zvláštní Pokyn. Pečlivě si jej přečtěte a dodržujte všechna opatření. Nezapomeňte vytisknout a vyplnit Čestné prohlášení. (Naleznete zde.) Podmínky a opatření k ochraně zdraví v průběhu didaktických textů (Pokyn ředitelky školy) naleznete zde.

Didaktické testy se budou konat v učebnách A210, A211, A212 a A310. Konkrétní učebnu, v níž budete konat DT, naleznete na pozvánce k DT, kterou vám zašleme nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení DT. Rozpis učeben se seznamem žáků bude také vyvěšen na nástěnce ve vestibulu hlavní budovy a dále na dveřích učeben.

Didaktické testy (DT) bude vyhodnocovat CZVV a výsledky žák i škola obdrží 8. června.


Krátká informace k ústním zkouškám

Ústní zkoušky SČ MZ a profilové zkoušky se budou konat

Také k ústním zkouškám bude vydán zvláštní pokyn s podmínkami a opatřeními, za nichž se budou ústní zkoušky konat.

Rozpis ústních zkoušek zveřejníme na webu školy. Dále bude vyvěšen na panelu ve vestibulu hlavní budovy.

Předpokládáme, že ústní zkoušky se budou konat tradičně v budově přístavby a pro přístup do školy budou žáci využívat vchod do přístavby.

Maturitní komise pro ústní zkoušky v obou třídách naleznete zde.


Informace pro zájemce o účast na ústních zkouškách z řad třetích ročníků

Ústní zkouška MZ je veřejná, mohou se tedy zúčastnit také žáci třetích ročníků. Zájemci se dva dny předem nahlásí v kanceláři školy. V případě zájmu pro ně budou platit stejná opatření jako pro maturanty (Čestné prohlášení, roušky, …), která budou upřesněna v Pokynu ředitelky. Diváci mohou do zkušební učebny vcházet pouze v doprovodu některého z vyučujících. Upozorňujeme, že maximální množství osob ve zkušební učebně je 15.

Další informace budeme postupně zveřejňovat na webu školy.


 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2021 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém