Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Europass

Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledné informace o jejich držiteli v různých jazycích států EU.

Europass tvoří životopis a evropský pas dovedností (jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu a další certifikáty - diplomy, vysvědčení).

Usnadňuje rychleji se uplatnit v novém prostředí, je jednotný v celé Evropě a je zdarma. Zaměstnavatelům poskytuje údaje o získaných odborných kompetencích držitele a údaje o úrovni jeho dosaženého vzdělání podle rámce kvalifikací (EQF) nebo podle ISCED (mezinárodní kvalifikace, která zařazuje vzdělávací programy podle úrovně vzdělávání a oboru vzdělávání).

Od školního roku 2017/2018 vydáváme Europass - dodatek k osvědčení všem absolventům k maturitnímu vysvědčení. Dodatky jsou vydávány v českém jazyce a v cizím jazyce podle požadavku absolventa (v anglickém, německém nebo francouzském jazyce). Na rozdíl od vysvědčení, kde jsou pouze známky, jsou na dodatku uvedeny obecné a odborné kompetence absolventa, jeho možné profesní uplatnění nebo dosažená úroveň jeho kvalifikace. V zahraničí pomáhá absolventům prokázat dosažené vzdělání a získat práci.

Dodatek je platný pouze s příslušným vysvědčením o závěrečné zkoušce, výučním listem nebo vysvědčením o maturitní zkoušce.“

Další informace lze získat na http://www.europass.cz.


  Dodatek k osvědčení | 79-41-K/81 Gymnázium (denní studium) | osmileté
79-41-K/81 Gymnázium (denní studium) - Čestina
79-41-K/81 Gymnázium (denní studium) - Angličtina
79-41-K/81 Gymnázium (denní studium) - Francouzština
79-41-K/81 Gymnázium (denní studium) - Němčina

  Dodatek k osvědčení | 79-41-K/41 Gymnázium (denní studium) | čtyřleté
79-41-K/41 Gymnázium (denní studium) - Čestina
79-41-K/41 Gymnázium (denní studium) - Angličtina
79-41-K/41 Gymnázium (denní studium) - Francouzština
79-41-K/41 Gymnázium (denní studium) - Němčina

  Archiv Europassů
Školní rok 2019/2020

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém