GYMNÁZIUM, PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137

Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
29. 4. 2019  |  Podklady pro hodnocení profilové maturitní zkoušky

8. 2. 2019  |  Instrukce pro vyplnění přihlášek na vysoké školy

18. 1. 2019  |  Jarní zkušební období 2019

7. 1. 2019

21. 3. 2016  |  Žádost o nahrazení maturitní zkoušky z cizího jazyka

Ve smyslu maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. § 19 a v souladu s úpravou školského zákona č.561/2004 Sb. ve smyslu pozdějších úprav lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky (formulář naleznete zde) podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Seznam uznávaných zkoušek naleznete zde (do formuláře opište přesný název zkoušky) a je také zveřejněn na http://www.novamaturita.cz.

18. 9. 2019  |  Školní seznam literatury pro školní rok 2019/2020

2. 9. 2017  |  Seznam témat 3. částí k ústní maturitní zkoušce

1. 9. 2017

1. 9. 2017


Seznam předmětů profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

Všechny zkoušky se konají ústní formou.

  Seznam maturitních otázek
Český jazyk a literatura Stáhnout
Anglický jazyk Stáhnout
Německý jazyk Stáhnout
Francouzský jazyk Stáhnout
Matematika Stáhnout
Informatika Stáhnout
Fyzika Stáhnout
Biologie Stáhnout
Chemie Stáhnout
Zeměpis Stáhnout
Dějěpis Stáhnout
Občanský základ Stáhnout

Poznámka: Jako nepovinnou zkoušku si student může zvolit dva předměty z výše nabízených.


 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2020 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém