Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Gympt.Hranice, otevři se!

V rámci projektu Hranice, otevři se! (Grenze, öffne Dich!) se naše třída vydala 9. až 11. května do malého bavorského městečka Waldmünchen ležícího poblíž česko-německých hranic. Zde jsme se setkali s vrstevníky z německého gymnázia v Untergriesbachu, s nimiž jsme celý pobyt absolvovali. Čekal na nás nabitý program, který se týkal převážně železné opony a otevření hranic v letech 1989/1990. Nechyběly teambuildingové aktivity, rozhovory s pamětníky, návštěva místního muzea a hraničního přechodu Lísková ani kreativní činnosti jako například návrh a realizace vlastního památníku. Během celého pobytu jsme pracovali ve smíšených česko-německých skupinách, kde jsme se dorozumívali německy či anglicky. Projekt sklidil u obou zúčastněných stran velký úspěch. Odnesli jsme si z Waldmünchenu mnoho nových znalostí i cenných zkušeností.  

Velký dík patří autorům projektu z Universität Passau a Západočeské univerzity v Plzni, kteří celý workshop zorganizovali a erudovaně vedli. Zmíněný workshop je součástí většího edukačního projektu Přepni (se) na historii/Denk.mal digital (https://www.uni-passau.de/denkmaldigital/), který je financovaný z fondů EU a věnuje se výuce moderních regionálních dějin v česko-bavorském pohraničí.   

21.06.2022    Barbora Mertlíková 6.A, Mgr. Tomáš Soumar

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt: 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá: 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém