Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ GYMNÁZIA PRACHATICE

Preambule

Etický kodex (dále jen „Kodex“) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137, které jsou stanoveny zákoníkem práce, platnými právními a vnitřními předpisy. Cílem Kodexu je chránit základní pravidla slušného chování s ohledem na podmínky morálnosti a podporovat takové etické hodnoty, které vycházejí z principu lidské důstojnosti. Tento princip respektuje a uznává všechny lidi jako jedinečné a rovnocenné bytosti. Je třeba, aby každý ve svém jednání bral v úvahu, že druzí lidé, žáci, rodiče či zaměstnanci mají lidské potřeby, práva, svobody a zájmy jako on sám.

Kodex akceptuje specifiku práce učitele ve smyslu pomáhající profese. To klade vysoké nároky na osobnostní profil učitele a jeho mravní postoje a vyžaduje jedince s ukotvenými morálními postoji a citlivou otevřeností pro potřeby žáků. Přikládáme velký význam morálním zásadám stejně jako odbornému profilu každého zaměstnance.

Kodex oceňuje důležitost dobrých kolegiálních vztahů a předkládá etické dimenze chování učitelů vůči žákům, rodičům, zaměstnancům, veřejnosti a škole. Ctíme tak transparentní vzájemnou komunikaci s respektem k lidské důstojnosti, usilujeme o vytvoření atmosféry důvěry a diskrétnosti pro zaměstnance i žáky. V lidské rovině nám jde zejména o to, aby každé mravní a jiné hodnocení se týkalo prvotně jednání, nikoli osoby nebo instituce.

Etickým kodexem jasně vyslovujeme požadavky, které tvoří náplň obecné etiky. Z široké škály možných aplikací obecné etiky jsou uvedeny ty příklady, které se týkají lidského jednání v běžné každodenní praxi a představují specifický zájem, jakým je etika práce učitele.

Článek 1: Ve vztahu k veřejnosti

Článek 2: Ve vztahu k ostatním zaměstnancům školy

Článek 3: Ve vztahu k žákům

Článek 4: Ve vztahu k sama sobě

Článek 5: Management


 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém