Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Logo ROPU

Základní informace o projektu

Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě

Projekt „Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě“ byl předložen v rámci 33. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 8 137 396,35 Kč, z toho způsobilé náklady 7 408 976,35 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 297 629,89.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 zahájena dne 24. 6. 2016, s cílem dokončit projekt nejpozději do 21. 12. 2018.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výuky cizích jazyků a informatiky na Gymnáziu Prachatice. To bude zajištěno skrze pořízení nového vybavení do dvou jazykových učeben a dvou počítačových učeben. Vybavení pořizované v rámci projektu výuku zkvalitní a významně pozvedne motivaci studentů ke studiu klíčových kompetencí, které jsou reálně uplatnitelné v jejich budoucím profesním životě.

Specifickými cíli projektu jsou:

Projekt „Digitální jazykové učebny a modernizace školní počítačové sítě“
je spolufinancován Evropskou unií.


 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém