Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, využívající zjednodušené vykazování nákladů vydané v souladu s ustanovením § 14 zákona š. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů s registračním číslem CZ.1.07/1.5.00/34.1029

Zkrácený název projektu: Podpora vzdělávání na GYMPT
Registrační číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1029
Předpokládané trvání projektu: 31. 08. 2012 – 30. 08. 2014
Předpokládaná doba trvání projektu: 24 měsíců
Rozpočet projektu celkem: 1. 094.387,00 Kč

Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

Klíčové aktivity

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti ICT gramotnosti.

VI/2 - Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti: Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

VIII/2 - Podpora kvality výuky ve třídě prostřednictvím vzájemné podpory učitelů – mentoring

VIII/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu: Podpora pedagogických pracovníků při zavádění získaných znalostí a nových výukových metod

Odkazy


 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém