Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Logo ROPU

Modernizace výuky přírodních věd na Gymnáziu v Prachaticích 2014 CZ.1.14/2.4.00/27.02884

Předmětem tohoto projektu je poskytnutí finanční podpory ve formě účelové dotace (dále jen „dotace“) v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též „ROP NUTS II Jihozápad“) z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „Regionální rada“).

Obsah projektu - nákup učebních pomůcek pro výuku přírodovědných předmětů, vybavení odborných učeben a laboratoří přírodovědných předmětů.

Zahájení projektu: 26. 5. 2014
Předpokládané ukončení: 31. 3. 2015
Předpokládané celkové výdaje projektu: 3 995 683 Kč

Partneři projektu


Průběh realizace projektu
31. března 2015 Ukončení fyzické realizace projektu
30. března 2015 Dodávka vybavení učeben dle kupní smlouvy – podpis předávacího protokolu
– Moderní škola s. r. o.
25. března 2015 Dodávka vybavení učeben dle kupní smlouvy – podpis předávacího protokolu
– Meteoservis v. o. s.
27. února 2015 Dodávka vybavení učeben dle kupní smlouvy – podpis předávacího protokolu
– AV Media, a. s.
23. února 2015 Podpis kupní smlouvy firmou Moderní škola s. r. o.
23. února 2015 Podpis dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkám poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad
19. února 2015 Podpis kupní smlouvy s firmou Meteoservis v. o. s.
12. ledna 2015 Podpis kupní smlouvy s firmou AV Media, a.s.
12. prosince 2014 Podpis smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí příspěvku
03. července 2014 Podpis smlouvy z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém