Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí studenti,
připravili jsme pro Vás dokument, který reaguje na situaci ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020. V té době probíhalo po většinu pololetí vzdělávání na dálku (distanční výuka). V žádném případě nebylo možné vzdělávat žáky v plném souladu se školním vzdělávacím programem, což nebylo ani doporučované MŠMT a ČŠI. Provedli jsme tedy vyhodnocení probrané látky v jednotlivých předmětech a vypracovali jsme dokument, který hodnotí zvládnutý obsah učiva ve třech stupních:

Dokument jako semafor znázorňuje učivo, které by žák měl mít zvládnuté a v jakém rozsahu – tedy zelenou a oranžovou oblast.

Učivo, které je v červené oblasti (neprobrané vůbec) jsme buď přesunuli do tohoto školního roku a podle toho upravili tematické plány na školní rok v jednotlivých předmětech, nebo jsme ho vypustili bez náhrady.

Tento postup doporučila Česká školní inspekce. Naší snahou je samozřejmě se co nejdříve vrátit ke vzdělávání dle platného ŠVP.

Vypracovaný dokument je v Excelu, každá karta je označena názvem třídy (název se vztahuje k letošnímu šk. roku – loňská prima je označena jako 2.A). Na kartě jsou uvedeny jednotlivé předměty s učivem rozděleným do výše zmíněných oblastí.

  Dokumenty
Přesuny učiva
Pokyn k distanční výuce – informace pro žáky a rodiče (kombinovaná výuka)

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém