Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz

Kritéria pro výběr literárních děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury

Ředitel/ka školy stanoví nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl a zpřístupní ho žákům. Minimální počet nabízených literárních děl je 60.

Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Školní seznam je pouze jeden dokument společný pro celou školu. Ze školního seznamu si žák vybírá 20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání.

Žák odevzdává řediteli/ce školy vlastní seznam literárních děl sestavený na základě těchto kritérií:

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.

Žák odevzdává řediteli/ce školy vlastní seznam literárních děl do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.

Dokumenty
Školní seznam literatury pro školní rok 2021/2022

 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém